PRAHA ZLOMVAZ

Festival Zlomvaz je již tradičním divadelním festivalem vysokých uměleckých škol.

Pořadatelem festivalu je Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze (DAMU).  Organizační tým je vždy tvořen studenty 2. ročníku katedry produkce, kteří na přípravách a realizaci festivalu spoluprácují se studenty dalších kateder DAMU. Tak, jak se každý rok mění realizační tým festivalu, tak se mění i jeho podoba.


Letošního 20. ročníku se zúčastní:

  • Divadelní Akademie múzických umění v Praze
  • Janáčkova Akademie múzických umění v Brně
  • Vysoká škola múzických umení v Bratislavě
  • Akadémia umení Banská Bystrica
  • Akademia Teatralna Im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

In Progress, motto jubilejního 20. ročníku festivalu,  vyjadřuje snahu zachytit samotný tvůrčí proces, nikoli konečný výsledek.

Stejně jako minulý ročník se ten letošní odklání od tradiční soutěžní podoby festivalu. Cílem je nejen prezentovat tvorbu jednotlivých škol, ale především se vzájemně inspirovat, sdílet zkušenosti a odlišné metody práce. Nesoutěžní charakter festivalu umožňuje uspořádat přehlídku napříč různorodými inscenačními projekty zúčastněných škol. Těšit se můžete i na zajímavé workshopy a odborné diskuze, které letos zaujímají stejně významnou pozici jako divadelní představení.

Již tradičně bude součástí festivalu bohatý Off program. Kromě koncertů, tanečního maratonu, baru na střeše se můžete těšit na turnaj ve Woodkopfu či letní kino.