Pejáže

Na mapu rozloženou nalámu čokoládu
Ty zatím ubalíš dvě cigarety
Prstama vybíráme drobečky z Leningradu
Natrhlá Paříž, mastný Méty

Začalo pršet, promokli Marťani
Čokoláda nehřeje a fernetu je málo
Nechutní, v pozoru, králící na stráni
Vrátit se domů, kdyby se to dalo!

Vypsanou fixou načmárám ceduli
Pak hodinu stopujem v opačnym směru
Trojproudou dálnici přeběhnem - Teď!
Zastaví chlápek – Tak vás dvě beru!

Nabídku na nocleh vzaly jsme bez váhání
- tamhle jsou ručníky, támhle je sprcha
Pak čistá postel a útěk za svítání
Měl divný nápady, tak prchám

Uprostřed noci, v cizím městě
Na divnym nádraží chce se mi spát
Telefon polyká minci za mincí
Co se mi dneska bude zdát?